Tietoa laulusta

Laulamaan voi oppia kuka vaan!

Laulu on ihmisen sisään rakennettu soitin. Se on jokaisella omanlaisensa ja -kuuloisensa.

Laulutunneilla tutustutaan omaan ääni-instrumenttiin ja opetellaan hallitsemaan sitä esim. erilaisten hengitys- ja ääniharjoitusten avulla. Tuntien sisältö rakentuu oppilaan henkilökohtaisten toiveiden, taitojen ja tavoitteiden perusteella. Aikaisempaa osaamista tai kokemusta laulamista ei tarvitse olla.

Laulutunneille voi tulla kuka tahansa. Tervetulleita ovat lapset (3 kk:n ikäisistä lähtien), nuoret sekä aikuiset vasta-alkajista jo pidempään laulaneisiin. Valita voi yksilö-, ryhmä- tai perhetunnin. Odottaville äideille on tarjolla myös omia laulutunteja.

Laulusuzukitunnit

Suzuki-menetelmään perustuvan laulusuzukin voi aloittaa varhaisimmillaan jo äidin odotusaikana ja jatkaa pisimmillään varhaisaikuisuuteen saakka. Tuntien tavoitteena on herättää lapsen rakkaus musiikkia kohtaan laulamisen kautta. Tunneilla tähdätään luonnolliseen, terveeseen ja vapaaseen äänenkäyttöön.

Laulunopetus etenee lapsen ehdoin hänen omassa kehitystempossaan, pyrkien samalla ymmärtämään lapsen maailmaa sekä tukemaan lapsen kokonaispersoonallisuuden kehitystä.