soittotunti.jpg

Soittotunti

Kukin oppilas saa henkilökohtaisen soittotunnin viikoittain. Soittotunnit pyritään järjestämään niin että vasta-alkajia olisi pari yhtä aikaa. Käytännössä tämä ei aina onnistu, mutta tavoitteena on että ainakin osan aikaa soittotunnilla on muitakin henkilöitä kuin lapsen ydinperheestä ja opettaja. Ideana on, että lapset huomaamattaan omaksuvat erilaisia asioita soittavalta oppilaalta ja oppilaat tottuvat siihen että muiden läsnä ollessa on luontevaa soittaa. Tämä edesauttaa mm. konserttitilanteen hallintaa ja ylipäänsä tilanteiden hallintaa ”yleisön” edessä.

Opetuspakettiin kuuluu keskimäärin kaksi kertaa kuussa pidettävä ryhmätunti, jolla on mukana samantasoisia soittajia. Ryhmätuntien painopiste on yhdessä soittaminen, mutta myös harjoitellaan nuotinlukua ym. musiikin teoriaan liittyvää. Tärkeää on antaa tilaisuus lapsille luoda sosiaalisia suhteita. Yhteismusisointikin on helppoa aloittaa tuttujen soittokavereiden kanssa.

katso tästä video opetustuokioistar.21.11.2009o.jpg

Ryhmätunnilla opetellaan porukassa musiikin teoriaa käytännönläheisesti.

Tässä yhdistetään rytminlukua sointusäestykseen. Samalla vahvistuu yhteissoiton taidot.Harjoitellaan nuotinnusmerkkejä piirtäenkin.

r.21.11.2009e.jpg

Karkea- ja hienomotoriikkaa voi harjoituttaa lyhyiden leikkien avulla ilman instrumenttiakin.


ryhma_2015f.jpegjanina_1

Seuraa kapellimestarin merkkejä:

ryhma_2015g.jpeg