Soitto- ja laulutunnit

Kukin oppilas saa henkilökohtaisen soitto- tai laulutunnin viikoittain. Soittotunnit pyritään järjestämään niin että vasta-alkajia olisi pari yhtä aikaa. Käytännössä tämä ei aina onnistu, mutta tavoitteena on että ainakin osan aikaa soittotunnilla on muitakin henkilöitä kuin lapsen ydinperheestä ja opettaja. Ideana on, että lapset huomaamattaan omaksuvat erilaisia asioita soittavalta oppilaalta ja oppilaat tottuvat siihen että muiden läsnä ollessa on luontevaa soittaa. Tämä edesauttaa mm. konserttitilanteen hallintaa ja ylipäänsä tilanteiden hallintaa ”yleisön” edessä.

Opetuspakettiin kuuluu keskimäärin kaksi kertaa kuussa pidettävä ryhmätunti, jolla on mukana samantasoisia soittajia tai laulajia. Ryhmätuntien painopiste on yhdessä soittaminen tai laulaminen, mutta myös harjoitellaan nuotinlukua ym. musiikin teoriaan liittyvää. Tärkeää on antaa tilaisuus lapsille luoda sosiaalisia suhteita. Yhteismusisointikin on helppoa aloittaa tuttujen soitto- ja laulukavereiden kanssa.

Esiintyminen konserteissa

Konserteissa esiintyminen ei ole pakollista. Opettaja odottaa niin kauan että lapsesta itsestä tuntuu siltä että voisi mennä esiintymään. ”Yleisön” edessä soittamistahan on tehty jo monet kerrat ryhmätunnilla ennen varsinaista konserttia ja ensimmäinen konserttiesiintyminenkin saattaa olla muutaman sekunnin juttu. Opettaja varmistaa, ettei konserttiin mennä esiintymään epävarman kappaleen kanssa (esim. viimeksi opetellun) vaan oppilas tuntee hallitsevansa soittokappaleen hyvin.Katso tästä video opetustuokioista: