Opettajat


Sirppa Peltonen

pianonsoitonopettaja

img_7902.jpg


Valmistunut pianonsoiton opettajaksi Turun konservatoriosta,
2010 Metropolia pianopedagogiikan AMK opinnot,

Suzuki-opettajien ylin tutkinto 2001.

fil.maist. Turun yliopisto.

Musiikkiterapian yleisopinnot Sibelius-Akatemiassa 2000-2001.

sirppa.peltonen@uudenmaansuzuki-instituutti.fi
Puh. 044 - 257 0025

Opetuskielet: suomi ja ruotsi

Metropolia-opintojen lopputyö käsitteli nuotinluvun alkeisopetusta. Työ on luettavissa osoitteessa:

http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010121718637


Janina Lehto

huilunsoitonopettaja

Valmistunut Lahden AMK:sta 2008.

Vuodesta 2009 lähtien on opiskellut suzuki-pedagogiikkaa, 3.tason tutkinto.

Soittaa myös eri kokoonpanoisssa, mm. Paukkumaissi- ja Kuukumina -yhtyeissä.

Opetusta myös aikuisille.

janina.lehto@suomi24.fi

puh. 050-3740978

janina_2Katri Mustonen


viulunsoiton opettaja

Valmistunut Sibelius-Akatemian solistiselta osastolta 2000.

Suzuki-opettajien ylin tutkinto 2011.

katri.mustonen@saunalahti.fi

puh. 050 5761111

Pauliina Hauta-aho

huilunsoitonopettaja

Valmistunut Helsingin
ammattikorkeakoulusta vuonna 2006 huilunsoitonopettajaksi. Opiskeli
Lundin yliopistossa Musikhögskolan i Malmössä lukuvuoden 2003-2004.

Pauliina on opettanut Suzukimenetelmällä vuodesta 2004, 4. tason tutkinto.

Pauliina on myös opiskellut Varhaisiän musiikkikasvatusta ja taiteen soveltavaa käyttöä Helsingin ammattikorkeakoulussa. Pauliina on myös tehnyt Suzuki-menetelmän varhaisiänmusiikkikasvatuksesta kaksi tasoa.