Kirjallisuus

Suzuki-menetelmään liittyvää kirjallisuutta:
  • Shinichi Suzuki: Rakkaudella kasvatettu
  • Shinichi Suzuki: Nurtured by love
  • Shinichi Suzuki: Kunskap med kärlek
  • Liisa Winberg: Suzuki - Soitonopetusmenetelmä
  • Carole L. Bigler, Valery Lloyd-watts: Studying Suzuki piano - More than music (handbook for teachers, parents and students)
  • Sari Helkala-Koivisto: Shinichi Suzukin leikin, toiminnan ja kasvun filosofia. Lahjakkuuskasvatusidea, - filosofia ja -päämäärät Schinichi Suzukin musiikkikasvatusajattelussa.
Pro gradu-tutkielma Helsingin yliopisto Taiteentutkimuksen laitos Musiikkitiede, 2003.

20-vuotisjuhlakonsertista 21.11.2009